Paneelikeskustelua metsistä

Kymenlaakson metsät ja metsäteollisuus 2030

Miltä teollisuus tuntuu? -keskustelusarjan tärkein tarkoitus on ollut lisätä keskustelua ja vuorovaikutusta museon ja erilaisten ryhmien ja heidän näkemystensä välillä. Monien näkökulmien ymmärtämiseksi metsäteollisuudesta, Kymenlaakson kulttuuriperinnöstä ja luonnon hyvinvoinnista on tärkeä pystyä keskustelemaan turvallisessa ja avoimessa tilassa. Siksi Vellamossa pidettiin 10.5.2023 paneelikeskustelu Kymenlaakson metsät ja metsäteollisuus 2030.

Paneelissa oli mukana Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson toiminnanjohtaja Panu Pettinen, metsänomistaja Marika Hänninen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta hydrobiologi Taina Ihaksi sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiristä toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas. Paneelia juonsi Jaakko Lehtopelto. Valitettavasti paikalle kutsuttu Sunilan tehtaan toimitusjohtaja Timo Tidenberg ei pystynyt tulemaan tilaisuuteen, mikä omalta osaltaan jätti puunjalostusteollisuuden metsien käytön näkökulman käsittelemättä, mutta samalla johdatti keskustelua enemmän metsien suojelun suuntaan.

Puheenaiheita oli monia: talousmetsien ja vanhojen, suojeltavien metsien määritteleminen, suojeluun kannustaminen, yksittäisten metsänhoitajien vastuu ja toiminta, valtiolliset metsäsäädökset sekä metsien suojelu tulevaisuuden ihmisille. Mielipiteissä oli paljon eroja, kuten esimerkiksi Metso- ja Helmi- ohjelmien toimivuudesta sekä oikeista metsänhoidon käytännöistä ja miten metsät luokitellaan. Panelistit olivat hyvin samaa mieltä metsien suojelusta: siihen tulee kannustaa enemmän esimerkiksi rahastojen ja hyvitysten avulla. Haasteeksi kuitenkin muodostui se, kuka/mikä taho tällaisen rahaston pystyisi luomaan.

Kuvassa kysely, joka pidettiin tapahtumassa. Kuvassa teksti "Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?" ja niihin tuli vastata oliko samaa mieltä vai eri mieltä. Väitteinä olivat: "1. Metsiä tulee suojella enemmän Kymenlaakson alueella, 2. Hakkuumääriä tulee kasvattaa Kymenlaakson alueella, 3. Kymenlaaksossa on riittävästi virkistyskäyttöön tarkoitettuja metsiä ja 4. Metsäteollisuus on merkittävä osa Kymenlaakson tulevaisuutta"
Paneelikeskustelun jälkeen tehty kysely osallistujille.

Yleisökin pääsi osallistumaan vastaamalla erilaisiin kysymyksiin. Yleisön kyselyvastauksista kävi ilmi niin luonnon, kuin metsäteollisuuden arvostus. Lähes kaikki vastanneista haluaisivat enemmän suojeltavia metsiä Kymenlaaksoon. Samalla he kuitenkin pitivät metsäteollisuutta tärkeänä tekijänä Kymenlaakson tulevaisuudelle. Myös hakkuita toivottiin vähemmän, vaikka samalla pidettiin virkistysmetsien määriä riittävinä. Vastanneet siis uskovat metsäteollisuuteen, mutta samalla haluavat enemmän metsien suojelua sekä vähemmän hakkuita. Panelistien mielestä nämä asiat voivat elää yhdessä sovussa, jos vain niiden eteen tehdään yhdessä työtä ja keskustellaan rakentavasti vaihtoehdoista.

Pysy oikealla Kanavalla!

Tilaa Vellamo-kanavan uutiskirje ja kuule ensimmäisenä uusista teemoista. Uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja kattaa Kanavan ajankohtaiset aiheet.