9 asiaa Ruotsinsalmesta

kanava_Hylky_vaaka

Kuva: Mikko Hovi/Avidly

1. Ruotsinsalmi – kolmen valtion historia ja tragedia

Ruotsinsalmen taistelut vaikuttivat kymmenien tuhansien ihmisten elämään laajalla alueella. Ruotsinsalmen linnoituksen jäänteet ja Kotkan merialueen hylyt paljastavat pilkahduksia siitä, miltä pienen ihmisen arki on näyttänyt keskellä kamppailua Itämeren herruudesta.

2. Kustaan sota eli suurvaltojen kädenvääntö

Kustaan sodassa Ruotsi ja Venäjä mittelivät suurvalta-asemasta Itämerellä. Kustaa III:n uhkarohkea sodanaloitus johti voittoon ratkaisevassa meritaistelussa, joka käytiin heinäkuussa 1790 nykyisen Kotkan saaristossa.

3. Aikakautensa merkittävin taistelu Itämerellä

Ruotsinsalmen toinen meritaistelu oli Itämeren merkittävin meritaistelu. Ruotsalaisten voittoon päättynyt, lukemattomia henkiä vaatinut taistelu sai Venäjän vahvistamaan puolustuksiaan ja johti Ruotsinsalmen linnoituskaupungin syntyyn.

4. Sotaan läheltä ja kaukaa

Ruotsinsalmen taisteluihin osallistuneet Ruotsin ja Venäjän joukot koostuivat laajasta kirjosta suurvaltojen eri väestöryhmiä. Saaristolaivastoissa taistelleiden taustat vaihtelivat hämäläisistä italialaisiin ja saksalaisista turkkilaisiin.

5. Saaristofregatti St. Nikolai

Svjatoi Nikolai on Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa uponneista aluksista parhaiten tunnettu. Sillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen meriarkeologian alkutaipaleella.

6. Hylkyjen merenpohja

Meritaistelut jättivät jälkeensä hylkyjä, joiden salaisuuksia on vielä runsaasti paljastamatta. Ruotsinsalmen merialueella on kansainvälisesti merkittävä määrä hylkyjä.

7. Ruotsinsalmen linnoitus – kaupunki ilman oikeuksia

Ruotsinsalmen linnoitus sijaitsi nykyisellä Kotkansaarella. Se oli Suomen mittakaavassa merkittävä asutuskeskittymä, joka ei silti koskaan saanut kaupunkioikeuksia.

8. Arkea Ruotsinsalmen linnoituskaupungissa

Linnoituskaupungin asukkaista suurin osa oli sotilaita ja upseeristoa, jotka edustivat useita kansallisuuksia ja uskontoja. Lisäksi linnoitus houkutti kauppiasperheitä sekä lähiseutujen nuorta väkeä.

9. Ruotsinsalmi tänään

Ruotsinsalmen linnoituskaupunki pilkahtelee kotkalaisten arjessa vielä tänäkin päivänä. Historiallisia rakennuksia ja rakenteita paitsi vaalitaan myös käytetään uusin tavoin.